Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ , Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Tyre-info  sidewall1      ALL-------οκ
blue round button read.jpg

Πίνακες Κωδικων Φορτίου και Ταχύτητας'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (DOT)
dot%20ok.jpg
blue round button read.jpg

  
  
DOT... Καταρρίπτοντας το μύθο γύρω από τη γήρανση των ελαστικών


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  -Ε marking-

Το κεφαλαίο Ε σε κύκλο είναι το σήμα έγκρισης τύπου ECE,
το οποίο καταδεικνύει ότι το ελαστικό έχει δοκιμαστεί ως υψηλής ποιότητας
από τις Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές.

Ο αριθμός δίπλα στο Ε είναι ο κωδικός της χώρας από την όποια έχει βγει το πιστοποιητικό.
(π.χ. 2= Γαλλία)

e-mark s.jpgΤο μικρό e σε τετράγωνο είναι το σήμα έγκρισης τύπου, το οποίο καταδεικνύει ότι το ελαστικό έχει δοκιμαστεί και πέτυχε βαθμολογία μέσα στα όρια θορύβου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών.

Στο τέλος του αριθμού έγκρισης υπάρχει το S από το “sound”.

Ο αριθμός δίπλα στο e είναι ο κωδικός της χώρας από την όποια έχει βγει το πιστοποιητικό.


blue round button read.jpg
 
    Κωδικοί χωρών πιστοποίησης


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1. ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ   
 2. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
(ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ "V")
3. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Asymmetric_----------------------%CE%9F%  directional-tyre01111.jpg symmetrical-tread-2.jpg
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (Tread Wear Indicator ή TWI)

Στενές μπάρες καουτσούκ στο βάθος των αυλακώσεων του πέλματος με ύψος 1,6mm. Οι δείκτες φθοράς βρίσκονται σε συγκεκριμένα
σημεία του πέλματος του ελαστικού τα οποία εντοπίζονται από διάφορα σύμβολα στο πλευρό του ελαστικού στο ύψος του ώμου.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

M + S ή M & S: λάσπη και χιόνι.

ms _tyres_bild1-crop-big.jpg

Ένα ελαστικό που πληροί τους κανονισμούς της Ένωσης Κατασκευαστών Καουτσούκ (Rubber Manufacturers Association -RMA) και της Ένωσης Κατασκευαστών Καουτσούκ του Καναδά (RubberAssociationofCanada -RAC) και αφορά στα ελαστικά που ορίζονται σαν ελαστικά για όλες τις εποχές (all-season).

Αυτή η σήμανση βρίσκεται συνήθως σε ελαστικά για όλες τις εποχές (all-season), με αυτοκαθαριζόμενο πέλμα και έχουν μέση πρόσφυση σε λασπώδη ή πολύ χιονισμένες συνθήκες, και χαμηλές θερμοκρασίες.

Η σήμανση ΜS μαζί με το σύμβολο της “νιφάδας χιονιού” δείχνουν ένα καθαρά χειμερινό ελαστικό.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Εικονόγραμμα: Βουνό και νιφάδας χιονιού:

Winterreifen.jpgΧειμερινά ελαστικά επιβατικών και ελαφρών φορτηγών που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Ένωσης Κατασκευαστών Καουτσούκ (Rubber Manufacturers Association -RMA) και της Ένωσης Κατασκευαστών Καουτσούκ του Καναδά (Rubber Association of Canada -RAC) που αφορούν σε ελαστικά που λειτουργούν σε σοβαρές χειμερινές χιονισμένες συνθήκες, με θερμοκρασίες κάτω των 7˚ C.